Būvniecība

Esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi hidrotehniskajā būvniecībā, pāļu pamatu un pamatņu ierīkošanā, tiltu, estakāžu un satiksmes pārvadu būvniecībā, kā arī dzelzceļa izbūvē. Mums ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums, modernas celtniecības iekārtas, mehānismi un augsti kvalificēts personāls, kas ļauj izpildīt jebkuras sarežģītības pakāpes būvdarbus. Mūsu galvenais darba princips – garantēti augsts kvalitātes līmenis un atbildīga pieeja būvniecībai.
Kirils Loškarjovs
Izpilddirektors
T:    +371 67 272717
M:   + 37125 625494
Rūdolfs Bubinduss
Valdes loceklis
T:    +371 67 2727 17

Hidrotehniskā būvniecība

Hidrotehniskā būvniecība vienmēr ir bijusi viens no mūsu prioritārajiem darbības virzieniem. Tam par apliecinājumu kalpo vairāk nekā simts objektu rekonstruētās un uzbūvētās ostās, kuģu remonta rūpnīcās Baltijas un Melnās jūras krastos.

Pateicoties savai tehniskajai flotei, kuras sastāvā ietilpst peldošie celtņi, velkoņi, platformas, baržas, pontoni, spējam izpildīt jebkuras sarežģītības pakāpes jūras un upju hidrotehnisko būvniecības projektu realizāciju.

Hidrotehnisko būvju celtniecību varam veikt, sākot no projekta izstrādes līdz pat objekta nodošanai ekspluatācijā.

Tiltu un estakāžu būvniecība

Esam licenzēts darbuzņēmējs tiltu un estakāžu būvniecības jomā. Mūsu komandā ir sertificēti inženieri, autoceļu un dzelzceļa tiltu, satiksmes pārvadu un tuneļu projektētāji ar lielu darba pieredzi. 

Pamatņu un pamatu būvniecība

Liela nozīme mūsdienu pilsētbūvniecībā ir inženieru risinājumiem nulles cikla posmā, būvējot tirdzniecības сentru, biroju un dzīvojamo ēku pamatus un daudzlīmeņu autostāvvietas. Blīvas pilsētapbūves apstākļos būvniecības panākumus nosaka tādu moderno tehnoloģiju pielietojums kā: pāļi pēc "Fundex", "Tubex" un "Kelly-Casing" tehnoloģijām, kas nodrošina pāļu iedziļināšanu bez vibrācijas; norobežojošo rievsienu iegremdēšana ar augstas kvalitātes vibratoriem; norobežojošo un nesošo elementu "iespiešanas" tehnoloģija, mikropāļu un grunts enkuru tehnoloģija ar urbšanas iekārtu "KLEMM" pielietojumu u.c. 

Latvijas – Nīderlandes uzņēmums FUNDEX–BMGS (Sanktpēterburga) specializējas pāļu pamatņu ierīkošanā pēc "Fundex" un "Vibrex" tehnoloģijām, kas ir neaizstājamas blīvas un vēsturiskas apbūves apstākļos. 

AS "BMGS" ir piedalījusies tādu projektu realizācijā kā:

Stockmann Сentrs, Barona Centrs, Olimpija, Citadele, Da Vinci

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Pamati zem daudzstāvu ēkām Rīgā

Dzelzceļa būvniecība

Ciešā sadarbībā ar vadošajiem Latvijas uzņēmumiem dzelzceļa būvniecības jomā AS "BMGS" regulāri piedalās projektu realizācijā, kas saistīti ar inženierbūvju būvēšanu dzelzceļam.

Apkārtējās vides aizsardzības projekti

Sākot no 90.gadu otrās puses Latvijā paaugstināta uzmanība tiek veltīta apkārtējās vides jautājumiem. Šajā sakarā, Latvijas Republikas Vides ministrijas ietvaros, kopīgi ar Eiropas izlīdzināšanas fondu un Kohēzijas fondu (ERAF / ISPA) tika izstrādāta specializēta programma, kas vērsta uz valsts dzīvības procesu norises kaitīgās ietekmes mazināšanu uz apkārtējo vidi.

Visu projektu realizācija notiek saskaņā ar starptautiskās inženieru asociācijas (FIDIC) līgumu noteikumiem, projektu realizācijas kontrole tiek īstenota kā no LR Vides ministrijas, tā arī no ES struktūrfondu pārstāvju puses.

Sadzīves un rūpniecības atkritumu poligons. Grobiņa, Liepājas rajons

Tehnika un aprīkojums