Platenes tilta pārbūve (a/c A10 Rīga - Ventspils 179,67. km)

Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi

Latvija
Sākuma datums: Aprīlis 2017
Beigu datums: Jūlijs 2017

     Tilts pār Platenes upi uz Ventspils šosejas 179,67 km būvēts pagājušā gadsimta 50.gados, un kopš tā laika netika piedzīvojis pat remontdarbus. Morāli un tehniski novecojušā tilta pārbūves laikā tika veikta esošo dzelzsbetona konstrukciju – 10,5 m gara laiduma, pāļu un režģogu - demontāža. Pēc demontāžas darbiem Platenes upes straume tika novirzīta pa divām pagaidu caurtekām ar diametru 1020 mm un garumu 13 m. Lai nodrošinātu sausu būvbedri un projektētās caurtekas pamatnes izveidi, tika veikta pagaidu rievsienas norobežojošās konstrukcijas izbūve. Jaunās caurtekas, kas tika montēta no atsevišķiem segmentiem,  diametrs ir 3760 mm  un garums 24 m. Pēc montāžas darbiem tika izveidots 5 m augsts uzbērums un ieklāts asfalta segums piebraucamajiem ceļiem un virs caurtekas. Lai nodrošinātu satiksmi pār Platenes upi, projekta ietvaros tika izstrādāta satiksmes kustības shēma, automašīnu plūsmai organizējot maiņvirziena kustību.