Dzelzceļu termināla Jūras Parks projektēšana un būvniecība

Pasūtītājs: Latvijas dzelzceļš

Latvija
Sākuma datums: Jūnijs 2000
Beigu datums: Jūnijs 2003

Jaunā dzelzceļu termināla Jūras Parks būvniecība tika veikta, lai palielinātu Ventspils dzelzceļa mezgla caurlaides spēju, kā arī, lai novirzītu bīstamo kravu dzelzceļa kustību no stacijas Ventspils 1 un pilsētas būvēm.

Darbi paredzēja 15 km gara dzelzceļa ceļa būvniecību, iekļaujot 9 pieņemšanas atiešanas ceļus Jūras Parkā, tehniskās ēkas, dzelzceļa pārbrauktuves, 32 pārmiju ierīkošanu, CBS, telekomunikāciju sistēmas, Ventspils mezgla kompjuterizāciju, kā arī inženieru tīklu likšanu un blakus esošo ielu un ceļu rekonstrukciju.