Mūsu galvenie darbības virzieni

     Mēs specializējamies hidrotehnisko būvju, tiltu, estakāžu, satiksmes pārvadu, kā arī sliežu ceļu izbūvē un projektēšanā. Tāpat mēs veicam arī  jebkura veida pāļu pamatu izbūvi, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidi.