Daudzlīmeņu krustojuma Kroodi būvniecības 1. etaps

Pasūtītājs: Šosejas ceļu departaments

Igaunija
Sākuma datums: Marts 2011
Beigu datums: Novembris 2012

Šosejas ceļu departaments

Ceļu būvniecības galvenais būvuzņēmējs kopā ar partneri Conrec Infra OU. Daudzlīmeņu krustojums Kroodi atrodas Maardu pilsētā.

Projekta gaitā tika izpildīti:

  • divi autotransporta daudzlaidumu dzelzsbetona viadukti pāri autoceļam un dzelceļam;
  • 4,2 km šosejas ceļu izbūve un rekonstrukcija kopā ar apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju.