Otrā sliežu ceļa būvniecība posmā Skrīveri-Krustpils

Pasūtītājs: Latvijas dzelzceļš

Latvija
Sākuma datums: Septembris 2011
Beigu datums: Decembris 2014

2010. gadā, 18 maijā izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, VAS "Latvijas dzelzceļš" konkursa komisija piešķīra tiesības slēgt projektēšanas un būvniecības līgumu apvienībai Skonto Būve, BMGS, ACB un Binders.
Līguma kopējā summa ir 92,17 miljoni eiro.
Projektu finansēs no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un LDz līdzekļiem.

Akciju sabiedrība „BMGS", laika periodā no 2011.gada septembra līdz 2014.gada decembrim veica 1, 2, 3 būvniecības kārtu projektēšanas un būvniecības darbus, tajā skaitā: Inženiertehniska izpēte un projektēšanas darbus; Autoruzraudzību; Esošo inženiertīklu iznešanas un aizsardzības būvdarbus; Drenāžas ierīkošanas un zemes klātnes izbūves būvdarbus; 26 caurteku un 10 mazo tiltu rekonstrukciju; Jauna tilta par Pērses upi izbūvi ar centrālo laidumu 23.6 m Esošā tilta par Aivieksti rekonstrukciju ar centrālo kopni 44 m; Jaunā tilta pār Aiviekstes upi izbūvi ar laidumu shēmu 33.6m+44m+33.6m;Sliežu ceļu izbūve stacijās un posmos; 550 mm augsto peronu rekonstrukciju stacijās  Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas, Krustpils un pieturpunktos Muldakmens, Alotene, Ozolsala kopgarumā 2943 metri; Staciju Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas, Krustpils sliežu ceļu rekonstrukciju ar pārmiju nomaiņu Sliežu ceļu izbūve posmā Skrīveri-Krustpils kopapjoma 62 km.

Realizējot  projektu, palielināsies vilcienu satiksmes drošība, samazināsies avāriju risks un vides piesārņojums.

Kopumā otrā sliežu ceļa izbūve palielinās visa Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora caurlaides spēju un veicinās dzelzceļa konkurētspēju pārvadājumu nozarē, kā arī veicinās tranzīta nozares attīstību Latvijā.