Stacijas "Bolderāja 2" būvniecība ar savienojošo sliežu ceļu izbūvi uz Krievu salas termināļiem

Pasūtītājs: Latvijas dzelzceļš

Latvija
Sākuma datums: Februāris 2013
Beigu datums: Novembris 2015

Projekta ietvaros uzbūvēta stacija "Bolderāja 2" ar deviņiem sliežu ceļiem apmēram 8,5 kilometru garumā un savienojošais sliežu ceļš uz Krievu salas termināļiem ar desmit metrus augstiem dzelzceļa pārvadiem pār Daugavgrīvas šoseju un pār SIA "Latvijas propāna gāze" pievedceļu, kā arī tiltu pār Beķera grāvi.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 41 milj., no tām ~EUR 30 milj. ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums, ~EUR 11 milj. – VAS “Latvijas dzelzceļš”. Būvniecību veica PS „BMGS S”, bet Būvniecības līguma vadīšanu un būvniecības uzraudzību veica PS „SYSTRA – L4 Bolderāja 2”.

Projekta ietvaros ir izbūvēts:

1. Savienojošais sliežu ceļš uz Krievu salas termināļiem, t.i.:

 • Zemes klātne ar ūdens novadi (kopumā uzbērts ~182.4 tūkst. m³ smilšu, augstākais uzbēruma punkts ir 10-11 m augstumā)
 • Sliežu ceļš ~2.61 km garumā;
 • Dzelzceļa inženiertehniskās būves: (Hapaka grāvja caurteka; Dzelzceļa pārvads virs Daugavgrīvas šosejas; Dzelzceļa pārvads virs SIA „Latvijas propāna gāze” pievedceļa; Dzelzceļa tilts pāri ūdenstecei Beķera grāvis un jaunizbūvētajai ielai);
 • Kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija;
 • Ūdensvada rekonstrukcija Daugavgrīvas ielā;
 • Kabeļu tīkli;
 • Teritorijas labiekārtošana.

2. Stacija Bolderāja 2, t.i.:

 • Zemes klātne ar ūdens novadi (Kopumā uzbērts ~65.6 tūkst. m³ smilšu);
 • Stacijas sliežu ceļi (kopējaissliežu ceļu garums ~7.98 km), t.i.: 5 pieņemšanas un nosūtīšanas ceļi ar minimālo lietderīgo garumu 850 m, 3 šķirošanas ceļi ar minimālo lietderīgo garumu 450 m, 1 izvilkšanas ceļš un 22 pārmiju pārvedas;
 • Dzelzceļa inženiertehniskās būves (tilti 8 sliežu ceļiem un tilts dienesta autoceļam pāri ūdenstecei Hapaka grāvis);
 • Apgaismošanas un elektroapgādes sistēmas (augstsprieguma un zemsprieguma kabeļu tīklus, stacijas apgaismošanu, pārmiju pārvedu elektrisko apsildi);
 • Dienesta tehniskās ēkas un būves, t.i.: Centralizācijas vadības posteņa ēka, Apsildīšanas postenis, 2 artēziskā urbuma ēkas un Sašķidrinātās gāzes glabātuve
 • Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, t.i.: Saimniecisko un sadzīves ūdensvadu tīkli un būves, Lietus ūdens kanalizācijas tīkli un būves, Ugunsdzēsības ūdensvada tīkli un būves, t.sk. ugunsdzēsības sūkņu stacija un ugunsdzēsības ūdens rezervuārs;
 • Autoceļš, t.i.:Savienojošo autoceļš no stacijas Bolderāja līdz stacijai Bolderāja 2, Stacijas Bolderāja 2 iekšējais autoceļa tīkls, Dzelzceļa pārbrauktuves;
 • 28 m radiomasts un kabeļu kanalizācija;
 • Tehniskās drošības sistēmas, t.i.: Ugunstrauksmes un apsardzes signalizācijas sistēma un Video novērošanas sistēma un video informācijas pārraides sistēma;
 • Teritorijas labiekārtošanu.

Kopējais izbūvēto smilšu pāļu (ar garumu no 10 līdz 22 m) skaits ir teju 5 400 ar kopējo garumu virs 90 km;

Grunts konsolidācijas procesa paātrināšanai uz savienojošā ceļa tika ierīkotas vertikālās drenas (katras drenas garums no 10-27 m) ar kopējo garumu teju 100km;

Smilts piegādei tika organizēti vairāk nekā 17’000 kravas pašizgāzēju reisi;

Izpētes, projektēšanas un būvniecības darbi kopumā aizņēma 33 mēnešus.