Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukcija

Pasūtītājs: Latvijas dzelzceļš

Latvija
Sākuma datums: Februāris 2012
Beigu datums: Augusts 2015

Projekta ietvaros ir sasniegts mērķis palielināt Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna vagonu apstrādes jaudu līdz 3 500 vagonu/diennaktī, tādējādi Pasūtītājs VAS „Latvijas Dzelzceļš” spēj apstrādāt pieaugošo dzelzceļa kravu plūsmu.

 

Ir ieviesta šķirošanas uzkalna centralizācijas un vadības automātiskā mikroprocesoru sistēma Siemens MSR32 šķirošanas un manevrēšanas darbiem ar vagonu ātrumu automātisko regulēšanu izmantojot vagonu lēninātajus trīs bremzēšanas pozīcijās.

 

Projekta ietvaros modernizēta un/vai izbūvēta no jauna elektroapgādes sistēmas, telekomunikāciju sistēmas, apgaismojuma sistēma, pārmiju un vagonu lēninātāju gaisa appūšanas sistēma,  pārmiju elektroapsildes sistēma, sistēmas MSR32 darbību nodrošinoši elementi (hidraulisko sūkņu stacijas, hidrauliskie vagonu lēninātāji, signāli, ātruma mērīšanas ierīces, riteņu detektori, gaismas režģis, ceļu aizpildījuma detektori), rekonstruēti tehniskajām un ekspluatācijas prasībām neatbilstoši vecie sliežu ceļi un pārmijas, „B” parka šķirošanas sliežu ceļu izlāgošana.

 

Projekts faktos un skaitļos:

 

Sistēma MSR32;

  - Vagonu hidraulisko lēninātāju pamatnes izbūve un uzstādīšana – 30 gab.;

  - Hidraulisko sūkņu stacija – 2 gab.;

  - Radars – 32 gab.;

  - Gaitas distances mērīšanas vadības ierīce – 52 gab.;

  - Riteņu devējs – 246 gab.;

  - Kabeļu kanalizācija – 16 km;

  - Ieguldīti kabeļi – 46 km;

  - Jaunas pārmiju piedziņas S700 – 28 gab.;

Jaunas pārmijas  – 31 gab.;

Jaunu sliežu ceļu likšana – 5 km;

Sliežu ceļu izlāgošana – 20 km;

Pārmiju elektroapsildes sistēmas izbūve;

Pārmiju un lēninātāju gaisa appūšanas sistēmu izbūve;

Skaļsakaru un citu telekomunikāciju sistēmu izbūve;

Šķirotavas EC posteņa telpu remonts;

Ūdensapgādes, kanalizācijas un drenāžas tīklu izbūve;

Transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija – 3 gab.;

Elektroapgādes kabeļu tīkls.

 

Projekta realizēšanas gaitā Pasūtītājs turpināja izmantoja šķirošanas uzkalnu, nodrošinot dzelzceļa kravu nepārtrauktu apstrādi.

Video