Klaipēdas Valsts jūras ostas piestātņu Nr. 10 un Nr. 11 rekonstrukcija

Pasūtītājs: Klaipēdas Valsts jūras ostas direkcija

Lietuva
Sākuma datums: Oktobris 2017
Beigu datums: aktuālais projekts

Piestātnes Nr. 10 un Nr. 11 atrodas pašā Klaipēdas Ostas sākumā, iepretim slavenajam Klaipēdas delfinārijam. Piestātnes ir celtas pagājušā gadsimta 20. gados, savukārt pēdējie rekonstrukcijas darbi noritējuši vien tālajos 60. gados. Pašreizējās rekonstrukcijas ietvaros tiek veikti:

- gultnes padziļināšanas darbi 221 000 m3 apjomā līdz atzīmei -15.00 m;

- 28 m augstas rievsienas iegremdēšana;

- 42 m garu injekcijas enkuru ierīkošana;

- piestātņu un celtņa siju betonēšanas darbi;

- dzelzceļa sliežu rekonstrukcija;

- elektrotīklu un kanalizācijas tīklu ierīkošana.

Piestātņu kopējais garums sasniedz 349 metrus un darbi ir izvērsti 6420 kvadrātmetru platībā.