Galvenā kuģu ceļa vēsturiskā krasta stiprinājuma (FG dambja) pārbūve

Pasūtītājs: Rīgas Tirdzniecības osta (RTO)

Latvija
Sākuma datums: Februāris 2017
Beigu datums: aktuālais projekts

     Projekta ietvaros ir paredzēts rekonstruēt FG dambi, tajā pašā laikā saglabājot tā vēsturisko izskatu un esošās augstuma atzīmes. Dambja norobežojošās konstrukcijas tiks atjaunotas, iedzenot jaunas koka pāļu sienas paralēli esošajam dambim. Darbu ietvaros paredzēta arī aizpildījuma atjaunošana ar akmens materiālu, un dambja seguma izveidošana no laukakmeņiem. Vēsturiski nozīmīgās būves atjaunošanā AS “BMGS” veiks sekojošus būvdarbu veidus:

- demontāžas darbi – 6565 m2 dambja;

- koka pāļu iegremdēšana un sadalītājsiju uzstādīšana – 3020 m sienas;

- enkurstiepņu montāža – 850 komplekti;

- ģeotekstila ieklāšana – 14620 m2 ar šķembu aizbēršanu dambī – 22710 m3;

- gultnes nostiprināšana ar šķembām – 11500 m3;

- akmeņu likšana dambja segumā – 9404 m2;

- navigācijas zīmju uzstādīšana – 3 komplekti;

- pietauvošanās slīdragu jahtām uzstādīšana – 10 komplekti

     FG dambis atrodas Daugavas kreisajā krastā pie Ķīpsalas un stiepjas 1,51 km garumā. Tas būvēts no 1889. līdz 1891. gadam kā Daugavas kreisā krasta straumi regulējošā būve. Kopā ar K.Valdemāra un CDE dambi, tas veido Daugavas kreisā krasta dambju sistēmu, kas veidota upes gultnes nostiprināšanai un ostu ierīkošanai. Dambis atrodas Rīgas ostas teritorijā un tam ir būtiska loma kuģošanas nodrošināšanai Rīgas ostā, aizsargājot no grunts noslīdējumiem galveno kuģu ceļu un pieeju Rīgas Pasažieru terminālim.

     Būvdarbi tiks pabeigti 24 mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas brīža.