Piestātņu Nr. 67 un Nr. 68 rekonstrukcijas II un III etaps Klaipēdas Valsts jūras ostā

Pasūtītājs: Klaipēdas Valsts jūras ostas direkcija

Lietuva
Sākuma datums: Augusts 2016
Beigu datums: aktuālais projekts

     Projekta ietvaros norisinās piestātņu Nr. 67 (II kārta) un Nr. 68 (III kārta) rekonstrukcija. Kopējais piestātņu garums sastāda attiecīgi 233,42 un 122,47 m; projekta dziļums - 14,50 m. Rekonstruējamās piestātnes ir paredzētas stividora UAB BEGA beramo kravu kuģu pietauvošanai un pārkraušanai. Rekonstrukcijas laikā tiek veikta kombinētās rievsienas iegremdēšana, dzelzsbetona urbpāļu un injekcijas enkurstiepņu ierīkošana, fasādes dzelzsbetona plātņu montāža, piestātnes virsbūves betonēšana, ceļa portāla krāna ierīkošana, dzelzceļa izbūve, lietus kanalizācijas tīklu ierīkošana, segumu izbūve un pietauvošanās aprīkojuma montāža.