Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Latvija
Sākuma datums: Decembris 2018
Beigu datums: aktuālais projekts

     Ventspils brīvostas Ziemeļu mols ir viena no stratēģiski nozīmīgākajām ostas hidrobūvēm  ne tikai Ventspils, bet arī visas Latvijas mērogā, iestiepjoties pusotra kilometra garumā jūrā un pasargājot ostu no viļņiem, ledus un smilšu sanesumiem. Atšķirībā no Dienvidu mola, kas ir viena no iecienītākajām ventspilnieku un pilsētas viesu pastaigas vietām, Ziemeļu mols ir ierobežotas piekļuves teritorija, jo tiešā tā tuvumā noris amonjaka, naftas un ķīmisko produktu kravu pārkraušana.

     Atjaunošanas darbu ietvaros AS “BMGS” pilda ne tikai galvenā ģenerāluzņēmēja funkcijas, bet arī galvenā betona konstrukciju – tetrapodu un masīvu – ražotāja lomu. Projekta ietvaros tiks saražotas 2150 vienības T5 tetrapodu, 855 vienības T13 tetrapodu un 220 vienības betona masīvu, kuru vienības masa sasniedz 45 tonnas. Kopējais atjaunošanas darbos izmantotais betona konstrukciju apjoms sasniedz 18 000 m3, kas ir gandrīz 3 reizes vairāk nekā analoģisku darbu veikšanai Dienvidu molā. Tāpat tiks veikti grunts slāņu drenāžas izveides darbi, kas sevī ietvers dažādu frakciju akmens šķembu izņemšanu 13 946 m3 apjomā un aizbēršanu 9 500 m3 apjomā; mola ķermeņa monolitizēšana; grants ceļa atjaunošana; rievsienas iegremdēšana; kā arī inženiertīklu pārnešana un ievilkšana. Ziemeļu mola atjaunošanas darbu ietvaros milzīga loma tiek atvēlēta būvdarbu un resursu korektai un tālredzīgai plānošanai, jo, ņemot vērā, tiešā tuvumā izvietotos pārkraušanas termināļus, būvdarbiem ir jānoris stingrā saskaņā ar kravu pārkraušanas “logiem”.

     Savu tagadējo veidolu Ziemeļu mols ir saglabājis vēl kopš savas būvniecības laikiem, kas norisa pirms vairāk nekā 100 gadiem. Savukārt pēdējie atjaunošanas un pārbūves darbi Ziemeļu molā veikti pagājušā gadsimta  70-tajos un 90-tajos gados, tāpēc var pilnīgi pamatoti teikt, ka pašreizējā rekonstrukcija ir visu laiku vērienīgākā visā mola pastāvēšanas vēsturē.