Krasta nostiprinājuma pārbūve pie Dienvidu mola

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Latvija
Sākuma datums: Septembris 2018
Beigu datums: aktuālais projekts

     Krasta nostiprinājums atrodas Ventspils brīvostas teritorijā pie zemesgabala - Dienvidu mols 5 -, kuram 2018. gadā gar vecajām saldētavas ēkām izbūvēts piebraucamais ceļš. Krasta nostiprinājums savu laiku ir nokalpojis un, ar mērķi uzlabot ostas infrastruktūru un kuģošanas drošību, to bija nepieciešams pārbūvēt. Projekta ietvaros noris iepriekšējā nostiprinājuma veidojošo konstrukciju demontāža, gultnes attīrīšana un grunts atrakšana līdz enkuru augstuma atzīmei. Nostiprinājuma nesošo karkasu veidos 11 metru augsta rievsiena, kuras iegremdēšana pēc ziemas pārtraukuma tiks atsākta pavasarī. Kopējais būvniecības darbu apjoms naudas izteiksmē sasniedz 1,4 miljonus eiro. Darbus ir iecerēts pabeigt līdz 2019. gada rudenim.