SIA "MAN TESS" piestātne un cauruļvadu estakāde Kundziņsalā, Rīga"

Pasūtītājs: MAN-TESS SIA

Latvija
Sākuma datums: Marts 2003
Beigu datums: Maijs 2004

Naftas termināla celtniecība Kundziņsalā tankkuģiem ar kravnesību 60 tūkst, tonnas pieņemšanai, ietver sevī:

- krasta nostiprinājumu 360 metru garumā;

- piestātni no četriem pāliem ar teh­noloģisko laukumu un pieejas estakādi;

- tehnoloģiskā cauruļvadu estakādi 2 km garumā;

- termināla krasta infrastruktūras būves, t.sk. rezervuāru parku, ugunsdzēšanas sūkņu staciju, attīrīšanas ietaises, automatizācijas un sakaru sistēmas u.c.;

-lai nodrošinātu kuģu manevrēšanu un pietauvošanos, veikta akvatorijas gultnes padziļināšana.

Būvdarbu veikšanās periods: 10.2002-10.2003
  


Par paveikto Naftas termināla būvniecības darbu kompleksu A/S BMGS  tika apbalvota ar Latvijas Būvniecības Asociācijas diplomu “Labākā 2003. gada būve” nominācijā “Inženierceltniecība”.