Projektēšana

AS „BMGS” tehniskais dienests gatavo darbu veikšanas projektus, izstrādā sarežģītas palīgiekārtas un aprīkojumu, izpilda dzelzsbetona konstrukciju detalizāciju dzelzsbetona un metāla konstrukciju ražošanai, kā arī veic projektēšanas darbus šādām būvēm:
Valērijs Žaguļins
Galvenais inženieris
T:    +371 66 017531
M:   +371 26 593790

Pagaidu būves

Pagaidu būvju projektēšana, tai skaitā: būvbedres, aizsprosti, tilti, pārbrauktuves u.c.

Atbalstsienas

Atbalstsienu, apakšzemes konstrukciju projektēšana, pārprojektēšana, optimizācija.

Pāļu pamati

Pārprojektēšana atbilstoši racionālākām tehnoloģijām, jebkuras sarežģītības pakāpes pāļu pamatu optimizācija.

Hidrotehniskās būves

Detaļprojektēšana, ostu, upju un jūras hidrotehnisko būvju pilnīga vai daļēja pārprojektēšana.

Projektēšanas darbi tiek veikti atbilstoši spēkā esošajām normām un noteikumiem, ievērojot specializētās nozares un tehnoloģiskās prasības un standartus.