Kontakttīkla izbūve posmā Skrīveri–Muldakmens (5,4 km)

Pasūtītājs: Latvijas dzelzceļš

Latvija
Sākuma datums: Jūlijs 2013
Beigu datums: Decembris 2014

2013. gada jūlijā tika noslēgts līgums par jauna 5,6 km gara elektrificēta posma būvniecību no stacijas Skrīveri līdz pieturas punktam Muldakmens (virzienā Rīga-Krustpils) ar turpmāko pievienošanu pie esošā kontakttīkla.

Būvniecības process ietvēra:

  • Tipveida pamatu ierīkošanu;
  • Kontakttīkla stabu uzstādīšanu;
  • Kontakttīkla balstiekārtas ierīkošana;
  • Kontakttīklu;
  • Fīdera uzstādīšanu.

Tipveida trīssiju pamatu ierīkošanai Latvija pirmo reizi tika pielietota iepriekšējās urbšanas tehnoloģija ar turpmāko dzelzsbetona pamata vibroiegremdēšanu līdz nepieciešamai atzīmei, kas būtiski samazināja procesa laiku un izmaksas.

BMGS pirmie Latvijā ieguva ražošanas sertifikātu un saražoja tipveida trīssiju pamatus savā ražotnē.

Kontakttīkla metāliskie stabi tika izgatavoti Latvijā JAUDA rūpnīcā.

Projekta realizācijas procesā BMGS kopā ar kompāniju SIEMENS AG pārprojektēja kontakttīkla baltiekārtu, tādējādi nosakot jaunus kontakttīkla ierīkošanas standartus. Pirmo reizi Latvijā tika pielietota atvieglota alumīnija balstiekārta.