Piestātņu Nr. 137A, Nr. 138A un Nr. 139 (daļa) rekonstrukcija Klaipēdas Valsts jūras ostā

Pasūtītājs: Klaipēdas Valsts jūras ostas direkcija

Lietuva
Sākuma datums: Oktobris 2018
Beigu datums: aktuālais projekts

     Piestātnes Nr. 137-139 atrodas Klaipēdas ostas gandrīz pašā tālākajā galā, blakus vēl vienam AS “BMGS” objektam – “Piestātņu Nr. 139 un Nr. 140 rekonstrukcija Klaipēdas Valsts jūras ostā”. Jaunā projekta ietvaros mēs veicam:

- rievpāļu pamatnes izveidi 427,3 m garumā;

- celtņa trubu iegremdēšanu – 30 gab.;
- grunts enkuru ar garumu 42,5 – 44 m ierīkošanu – 344 kompl.;
- sadalītājjostas ierīkošanu– 164 m;
- tauvošanās pāļu ar garumu 34 m iegremdēšanu – 6 gab.