Daudzstāvu darījumu iestāžu kompleksa būvdarbi Stacijas laukumā 1, 2 un 4, Rīgā

Pasūtītājs: SIA "Attīstības Aģentūra"

Latvija
Sākuma datums: Septembris 2017
Beigu datums: aktuālais projekts

     Nulles cikla būvdarbu ietvaros AS “BMGS” veic pagaidu norobežojošās rievsienas konstrukcijas ierīkošanu Rīgas Pasažieru stacijas dzelzceļa klātnes noturēšanai.