Piestātņu Nr. 139 un Nr. 140 rekonstrukcija Klaipēdas Valsts jūras ostā

Pasūtītājs: Klaipēdas Valsts jūras ostas direkcija

Lietuva
Sākuma datums: Marts 2017
Beigu datums: aktuālais projekts

     Rekonstruējamās piestātnes ir paredzētas operatora “Vakaru laivų gamykla” kuģu pietauvošanai un pārkraušanai. Kopējais piestātņu garums sastāda 175+165 m; projekta dziļums: –14.00 m . Rekonstrukcijas ietvaros tiek veikta: kombinētās rievsienas iegremdēšana; urbto pāļu un enkurstiepņu ierīkošana; fasādes dzelzsbetona plātņu montāža; piestātnes virsbūves betonēšana; ceļa izveide zem portālkrāna; kā arī lietus kanalizācijas tīklu, seguma un tauvošanās aprīkojuma ierīkošana.