Hidrotehnisko celtņu un citu ostas ēku, būvju un celtņu būvniecība Primorskas ostas teritorijā, Krievijā

Pasūtītājs: Транс-Флот

Krievija
Beigu datums: Novembris 2006